Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Hữu Phúc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

GDQP Lớp 11 (trọn bộ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:03' 30-12-2009
Dung lượng: 518.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Giáo án số: 1
Tiết: 1
Ngày soạn: / /200

ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Giúp cho học sinh hiểu và nắm lại các động tác đội ngũ từng người không có súng đã học ở lớp 10, làm cơ sở để vận dụng các hoạt động của nhà trường.
- Tự giác rèn luyện để thành thạo các động tác, ôn đến đâu vận dụng thực hiện tập luyện ngay đến đó.
B. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Lấy lớp làm đơn vị để huấn luyện, do GV trực tiếp huấn luyện. Khi luyện tập lớp trưởng duy trì và tập luyện.
2. Phương pháp:
Khi giảng GV phải phân tích từng vấn đề gắn với địa hình và phương án tập. Khi huấn luyện động tác theo trình tự 6 bước (nêu tên động tác, thờigian, trường hợp vận dụng, nêu tình huống, hướng dẫn động tác, luyện tập nhận xét) Kết hợp nói và làm mẫu động tác theo 3 bứơc:
+ Làm nhanh khái quát động tác
+ Làm chậm có phân tích từng cử động
+ Làm tổng hợp
C. ĐỊA ĐIỂM: Sân vận động trường
D. BẢO ĐẢM:
Giáo án. Bải tập. Vật chất huấn luyện
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
- Giáo viên ổn định lớp, lớp điểm danh
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu buổi học
II/ PHẦN CƠ BẢN
I. ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG:
(ÔN CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC Ở LỚP 10 )
1. Động tác nghiêm, nghỉ
2. Động tác quay tại chỗ, động tác tiến lùi, qua trái, qua phải
3. Động tác ngội xuống, đứng dậy
4. Động tác đi đều, đứng lại, giậm chân, đổi chân, động tác chạy đều, đứng lại.
III/ PHẦN KẾT THÚC
- Củng cố lại bài học
- Nhận xét buổi học. Hướng dẫn bài tập về nhà
- Dặn dò
Giáo án số: 2
Tiết: 2
Ngày soạn: / /200
ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Giúp cho học sinh hiểu và nắm lại đội hình tiểu đội và áp dụng trong học tập, hạ mệnh lệnh trong sinh hoạt, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng...và làm cơ sở để vận dụng các hoạt động của nhà trường.
- Tự giác rèn luyện để thành thạo các động tác, ôn đến đâu vận dụng thực hiện tập luyện ngay đến đó.
B. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Lấy lớp làm đơn vị để huấn luyện, do GV trực tiếp huấn luyện. Khi luyện tập lớp trưởng duy trì và tập luyện.
2. Phương pháp:
Khi giảng GV phải phân tích từng vấn đề gắn với địa hình và phương án tập. Khi huấn luyện động tác theo trình tự 6 bước (nêu tên động tác, thờigian, trường hợp vận dụng, nêu tình huống, hướng dẫn động tác, luyện tập nhận xét) Kết hợp nói và làm mẫu động tác theo 3 bứơc:
+ Làm nhanh khái quát động tác
+ Làm chậm có phân tích từng cử động
+ Làm tổng hợp
C. ĐỊA ĐIỂM: Sân vận động trường
D. BẢO ĐẢM:
Giáo án. Bải tập. Vật chất huấn luyện
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
- Giáo viên ổn định lớp, lớp điểm danh
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
II/ PHẦN CƠ BẢN
I. ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG:
(ÔN CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC Ở LỚP 10 )
- Ôn: Đội ngũ đơn vị
1. Đội hình tiểu đội 1, 2 hàng ngang. Đội hình tiểu đội 1, 2 hàng dọc
2. Đội hình trung đội 1, 2,3 hàng ngang. Đội hình trung đội 1, 2, 3 hàng dọc
3. Đổi hướng đội hình
III/ PHẦN KẾT THÚC
- Củng cố lại bài học
- Nhận xét buổi học. Hướng dẫn bài tập về nhà
- Dặn dò
Giáo án số: 3
Tiết: 3
Ngày thực hiện: / / 200

BÀI : LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA HỌC SINH
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giới thiệu môn học GDQP- AN lớp 11
- Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
2. Kỷ năng:
- HS tóm tắt được mục tiêu, chương trình môn học GDQP- AN lớp 11
- Nắm được ý chính các nội dung phần bài
3. Thái độ : Nghiêm túc trong học tập. Ghi chép bài đầy đủ.
B. Phương pháp: Thuyết trình. Giáo viên lấy lớp học để giới thiệu nội dung bài giảng.
 
Gửi ý kiến