Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Minh Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Định
Quận/huyện Huyện Chợ Lách
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đào Phước Xoàn, Lê Thị Thúy An
Đã đưa lên 182 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 16 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 65227 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này