Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hữu Phúc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huuphuc69
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Trần Quang Phong, Hoàng Văn Dinh
Đã đưa lên 50 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 394 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6128 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này